Взривозащитени температурни датчици

През 2011г. GÜNTHER GmbH бе сертифицирано по ATEX (ATmosphères EXplosibles) директива 94/9/EG, което постави начало на производството на датчици по този стандарт.

За да отговорим на изискванията на нашите клиенти и техническото многообразие на датчиците ние непрекъснато развиваме нови продукти и ги напасваме към възможностите на техните конкретни приложения.   

Поради това през 2014г. актуалната продуктова гама бе разширена с АТЕХ-датчици както за приложения в Ех-зони с газова среда, така и за приложения в запрашени среди.

Нашите Ех-датчици намират приложение в класическите браншове като химия, нефтохимия, машиностроене и производство на съоръжения, както и в добива на петрол и газ.

към нашите продукти ...