54-WFL

Термосъпротивления със заварен фланец

Термоесъпротивленията със заварен фланец (серия 54-WFL) се използват за температурни измервания в газообразни и течни среди като въздух, пара, вода или масла.

 

50-WMS 52-WOS 53-WHD 54-WFL 55-WES

Особеност на този вид термосъпротивления е заварен за защитната тръба сляп фланец, най-често по DIN EN 1092, чрез който се гарантира добре уплътнена връзка на температурния датчик със съоръжението, където се монтира, напр. в ТЕЦ-ове и др.

Използваните защитни тръби и заварени за тях фланци по възможност трябва да са изработени от еднакъв материал.

В случаите, когато се иска бърза реакция на температурните колебания препоръчваме използването на защитни тръби със скосен връх.

За специални приложения, които изискват точност, издръжливост и т.н. ние препоръчваме използването на термосъпротивления с подобрен толеранс.

Градуировките и толерансите на нашите термосъпротивления отговарят на стандарт DIN EN 60751.

Примерни приложения за термосъпротивления със заварен фланец:

Нашите термосъпротивления са налични и във взривозащитен вариант по АТЕХ. Повече информация за взривозащитените температурни датчици ...