53-WHD

Термосъпротивления със защитна тръба на заварка

Термосъпротивленията със защитна тръба на заварка (серия 53-WHD) се използват за температурни измервания в газообразни и течни среди като въздух, пара, вода, масла и др. при висока скорост на потока и високи налягания, като температурата на приложение се определя от вида на материала. Предлагат се и специални защитни тръби за налягания до 700 bar. Датчиците от тази серия се комплектоват със сменяеми мантелни вложки.

 

50-WMS 52-WOS 53-WHD 54-WFL 55-WES

Основен компонент на тези датчици е защитната тръба от неръждаема или специална стомана за присъединяване на заварка.

Изборът на защитна тръба се определя от монтажните особености в мястото на присъединяване, както и от изискванията на средата от гледна точка на температура, налягане, скорост на потока и химически въздействия. Ориентировъчни стойности за степента на натоварване могат да се вземат от диаграмите на стандарт DIN 43772.

Особено внимание трябва да се обърне на въпроса за химическото натоварване във всеки отделен случай на приложение. Много често коректният избор на материал може да се постигне единствено чрез изпробване в производствени условия, тъй като във всеки отделен случай на приложение дори най-малки замърсявания на средата на измерване могат да повлияят значително на поведението на защитната тръба.

За специални приложения, които изискват точност, издръжливост и т.н. ние препоръчваме използването на термосъпротивления с подобрен толеранс.

Градуировките и толерансите на нашите термосъпротивления отговарят на стандарт DIN EN 60751.

Примерни приложения за мантелни термосъпротивления без защитна арматура:

Нашите термосъпротивления са налични и във взривозащитен вариант по АТЕХ. Повече информация за взривозащитените температурни датчици ...