Компенсационни проводници и термокабели

Компенсационните проводници са връзката на един термоелемент с точката на компенсация. Жилата се изработват от заместващи материали, които не са еднакви с материала на съответните рамена на термодвойката. Те обаче притежават същите термоелектрически характеристики в допустимия от стандарт DIN 43722 температурен диапазон.

По закона за хомогенния токов кръг материалът в точката на измерване и в точката на компенсация трябва да е еднакъв. Теоретично термодвойката би могла да се „удължи“ до точката на компенсация, което обаче не се практикува поради финансови причини.  

изобр. компенсационни проводници

изобр. компенсационни проводници

изобр. Ние доставяме над 200 вида компенсационни проводници и термокабели от склад

изобр. Ние доставяме над 200 вида компенсационни проводници и термокабели от склад

Компенсационните кабели имат или масивен или многожилен проводник и се изработват с различнен брой проводници (жила), с различни ширмовки и изолации.

Те се обозначават с буквата C, предшествана от буквеното обозначение на съответната термодвойка, напр. SC за термоелемент тип S.

изобр. Схема на измервателен кръг

изобр. Схема на измервателен кръг

Термокабелите се изработват от същия материал, от който са направени съответните термодвойки.
Чрез свързване на двата проводника (рамена) в единия от краищата от кабела се получава термоелемент. Това се практикува напр. при измервания в подвижни (плъзгащи се) материали (колички, поточни линии и т.н). 

Термокабелите се състоят от масивни или многожилни проводници с различни изолации. Те се обозначават с буквата Х, предшествана от буквеното обозначение на съответната термодвойка, напр. КХ за термоелемент тип NiCr-Ni тип K.

Обозначение на термокабелите и компенсационните проводници

Кодирането на термокабелите и компенсационните проводници е стандартизирано в DIN EN 60584-3.

Стандартизирането спомага за това да се ограничи опасността от възникване на объркване от размяна на кабели и поляритет.

Максималната температура на приложение се определя от материала на изолацията, затова винаги трябва да се вземат под внимание описанията в каталожните материали.

Материал на изолацията Максимална температура
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
силикон 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
стъклена вата E 400°C
стъклена вата R 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C


табл. Температурна издръжливост на различните материали на изолация на термокабели и компенсационни проводници

Толеранс и граници на отклонения

Жилата за термокабелите и компенсационните проводници са стандартизирани в DIN 43 713. Термонапреженията в допустимия температурен диапазон отговарят на термонапреженията за термодвойки по DIN EN 60584-1. Граничните отклоненията от толеранса за термокабелите и компенсационните проводници са определени в DIN 43 722.

Съществуват два класа на точност:

  • по-високият Клас на точност 1 е възможен само при термокабелите, т.е. проводници, изработени от същия материал от който са направени рамената на термодвойките.
  • Клас 2 важи както за термокабели така и за компенсационни проводници, които се изработват от заместващи материали.

По отношение на цветовото обозначение термокабелите и компенсационните проводници на GÜNTHER отговарят на изискванията на норма DIN 43 722, с изключение на термокабелите тип U и L, които са обозначени по DIN 43 714.

Границите на толерансите отговарят на Клас 2 по DIN 43 722.

За термодвойки тип U и L важат толерансите по DIN 43 710 в границите ± 3°C.

За термоелементи тип B до 100°C може да се използва меден проводник . Поради тази причина в DIN 43 722 не са предвидени толеранси за такъв компенсационен проводник. Ако се налага използването на компенсационни проводници за термоелементи тип В при по-високи температури трябва да се вземат специални кабели. Такива е възможно да се доставят по запитване.