Kompenzacijski kablovi a termoelektrički kablovi

Kompenzacijski kablovi se koriste za spajanje temoparova s točkom registracije temperature. Ti su vodiči izvedeni od štedljivih materijala, različitih od materijala temoparova, iako u okviru dopuštenih temperatura su sukladni s normom DIN 43722 imaju istu električnu karakteristiku.

Sukladno pravilima djelovanja jednorodnih krugova, materijal između točke mjerenja i točke registracije se ne može razlikovati.  Teoretski je moguće da termopar dolazi sve do točke registracije mjerenja, ali uglavnom zbog troškova se takva rješenja ne primjenjuju.

Crtež Kompenzacijski kablovi

Crtež Kompenzacijski kablovi

Crtež Dostavljamo više od 200 vrsta kablova za temoparove i kompenzacijskih kablova direktno iz našeg skladišta.

Crtež Dostavljamo više od 200 vrsta kablova za temoparove i kompenzacijskih kablova direktno iz našeg skladišta.

Kompenzacijski kablovi su dostupni s različitim izolacijama, štitovima i raznim brojem žica, jednako u formi žice kao i sajle. Kompenzacijski kablovi su identificirani kao slovo C, koja se pozicionira iza slova koje određuje termopar napr. SC za termopar od platine tipa S.

Crtež Gradnja kruga za mjerenje

Crtež Gradnja kruga za mjerenje

Kablovi i vodovi za termoparove su izvedeni od istih materijala kao odgovarajući termoparovi. Zahvaljujući spajanju kablova s jedne strane kablovi za termoparove postaju termoparovima, to se koristi na primjer za mjerenje temperature na velikoj udaljenosti. Crtež Termoelektrički kabel s mjernom točkom i utičnicom za mjerenje temperatura na veliki udaljenostima

Kablovi za termoparove su dostupni s različitim izolacijama i jednako u formi žice kao i sajle. Označeni su slovom „X“ koje se postavlja iza slova koje identificira termopar napr. „KX“ kabel za termparove NiCr, tip K.

Označavanje kablova temoparova i kompenzacijskih kablova

Kodiranje kablova termpara i kompenzacijskih kablova je detaljno opisano u normi DIN EN 60584-3.

Norma omogućuje ograničenje rizika pogreške i zamjene polarizacije.

Maksimalna temperatura aplikacije ovisi također o materijalu od kojeg je napravljena izolacija, zbog toga je također neophodno poštivanje specifikacija navedenih na katalog kartama proizvoda.

Isolationswerkstoff Max. Temperatur
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
Silikon 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
E-Glasseide 400°C
R-Glasseide 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C

Tabela Otpornost na temperaturu različitih izolacijskih materijala kablova za termpare i kompenzacijskih kablova.

Tolerancija i odstupanja

Kablovi termpara i kompenzacijskih kablova je detaljno opisano u normi DIN EN 43713. Termoelektrični naponi uz očuvanje navedenih okvira temperature odgovaraju termoelektričnim naponima odgovarajućim za temoparove po normi DIN EN 60584-1. Granična odstupanja za kablove za temoparove i kompenzacijske kablove su detaljno određena u normi DIN 43722.

Izdvojene su dvije klase preciznosti:

  • Klasa preciznosti 1 je samo kod kablova za temoparove, jer su to kablovi proizvedeni od primarnih materijala.
  • Klasa preciznosti 2 je za kompenzacijske kablove i kablove za temoparove.

Kablovi za temoparove i kompenzacijski kablovi firme Gunther odgovaraju oznakama po bojama po normi DIN 43 722 osim kablova za temoparove Tipa U i Tipa L, koji su sukladni s normom DIN 43 714.
Granična odstupanja odgovaraju klasi preciznosti 2 po normi DIN 43722.

U slučaju temoparova tipa U i tipa L veže granična odstupanja po DIN 43710 na razini ±3 °C.

Za temoparove tipa B u okviru temperatura do 100 °C se mogu primjenjivati bakreni spojevi. Zbog toga u normi DIN 43722 za taj tim kompenzacijskih kablova nisu predviđene nikakve granice preciznosti. Ako će se kablovi tipa B koristiti u višim temperaturama, potrebno je korištenje specijalnih kompenzacijskih kablova.  Tog tipa kablovi su dostupni po narudžbi.