Tehničke informacije

3. Senzori otpora navijeni na keramičke nosače

Raspon temperatura u kojima ti senzori mogu biti korišteni – ovisno o tipu – obuhvaća od -196°C do 850°C. Keramički otporni termometri su u ponudi s jedan, dva ili tri kruga mjerenja. Glavna prednost tog tipa senzora je mogućnost njihove uporabe u temperaturama od -196°C do 850°C.

Otporni nosači se sastoje od keramičke kapilare sa 2, 4 ili 6 otvora. U dva postavljena pored sebe kapilara se stavljaju sva spojena na jednom kraju kabla za otpor od platine. Nakon izravnavanja na traženu toleranciju, kablovi se vare na slobodnim krajevima, prostor koji nije iskorišten unutar termometara je napunjen keramičkim prahom, a otvoreni krajevi cijevi se zatvaraju.

Konstrukcija tog tipa senzora ima za cilj osiguranje što veće odoljivosti protiv kemijskih i mehaničkih oštećenja.
Iz razloga što su otpornici smješteni slobodno u kapilarama, keramički otporni termometri s jedne strane ne pokazuju sklonost prema histeraziji, ali s druge strane su dosta osjetljivi na udarce.
Keramički otporni termometri se karakteriziraju najvišom preciznošću mjerenja među svim otpornim termometrima zbog toga se koriste u najzahtjevnijim uvjetima mjerenja.

Crtež 3. Senzori otpora navijeni na staklene objekte

Crtež 3. Senzori otpora navijeni na staklene objekte