Tehničke informacije

3. Termoelektrički zakoni

Zakon homogene temperature

Napon u krugu sastavljenom od bilo kakvog broja raznih metala ostaje jednak nuli, ako svi pojedini dijelovi tog sustava su iste temperature. Tada preko tog kruga ne prolazi struja. Termoelektički napon se pojavljuje samo u trenutku kada postoji razlika temperatura.

Zakon električkog kruga jedne vrste

U slučaju kablova jedne vrste koji su smješteni na polju temperature koje nije jedne vrste ne može se pojaviti nikakav termoelektrički napon. Također jednovrsni kabel može biti podijeljen na više manjih odsjeka koji prikazuju napon, ali naponi pojedinih elemenata se uzajamno podnose dok je kabel jednovrstan i oba kraja kabla se nalaze u istoj temperaturi.

Sukladno gore navedenom u slučaju termoelemenata termoelektrički napon ovisi isključivo o razlici temperature između točke mjerenja i komparativne točke. Termoelektrički naponi koji se pojavljuju u krugu se zbrajaju uzimajući u obzir njegove polove.

Zakon kumulacije termoelektričkog napona

Iz razloga da termoelektrični napon podliježe kolektivnom efektu raspršivanja, električna struja je usko spojena s gradijentom temperature.   Zbog toga se dio kabla može smatrati baterijom. Gradijent temperature može biti podijeljen na bilo kakav broj područja i što je za to vezano, na termoelektrični napon se može sastojati isti broj djelomičnih napona, što proizlazi iz zakona kumulacije termoelektričnog napona.

Crtež 3. Kumulacije termoelektričkih napona

Crtež 3. Kumulacije termoelektričkih napona

Crtež 4 „Karakteristične krivulje pojedinih temoparova“

Crtež 4 „Karakteristične krivulje pojedinih temoparova“