12-THD

Termoelementi za uvarivanje sa metalnom zaštitnom cijevi tip D

Zavareni termoelementi (12-THD) koriste se za mjerenje temperature u plinovitim i tekućim medijima kao što su zrak, pare, voda, ulje i sl., i to pri velikim brzinama protoka i pod velikim pritiskom, pri čemu materijal zaštitne čahure određuje radnu temperaturu. Posebne zavarene čahure prikladne su za tlakove do 700 bara. Armature ovih komponenti opremljene su izmjenjivim oplaštenim mjernim ulošcima.

 

Značajni element je zaštitna čahura od čelika visoke kvalitete odnosno čelika za tlačne posude s kojom se termoelement zavaruje u odnosni sustav.

Odabir zaštitne čahure uz to ovisi i o prostornim uvjetima na licu mjesta, kao i o opterećenjima uzrokovanima temperaturom, tlakom, protokom i kemijskim djelovanjem.

Referentne vrijednosti za opterećenje mogu se naći u dijagramima norme DIN 43772.

Posebno je u svakom pojedinačnom slučaju.potrebno pažljivo razmotriti pitanje kemijskog opterećenja.  Često je odluku moguće donijeti tek temeljem ispitivanja u pogonu, jer čak i male nečistoće okolnih medija mogu značajno utjecati na ponašanje zaštitnih čahura.

Termoelektrični naponi i mjerne tolerancije naših termoparova i oplaštenih mjernih uložaka odgovaraju normi DIN EN 60584, klasa 1.

 Primjeri primjene zavarenih termoelemenata sa zavarenom zaštitnom čahurom oblika 4: