Tehničke informacije

6. Maksimalne aplikacijske temperature mjerenja termoparova

Posebno značenje za određivanje maksimalne temperature primjene termoapara, pored temperature za određen promjer kabla određen u tabelama norme DIN EN 60584, imaju uvjete medium, u kojima senzor može raditi, a u slučaju oplaštenih senzora – materijal od kojeg je napravljen štit plašta.

U VDI/VDE 3511 ark. 2. su predstavljene preporuke koje mogu pomoći pri izboru promjera kablova, a u odnosu na oplaštene termoparove – također vanjski promjer i materijal od kojeg se proizvode štitovi.

ø u mm 0,2 0,35 0,5 0,8 1,0 1,38 1,6 2,0 3,0
CuCuNi
Tip T, U 
200°C 200°C 200°C 200°C 300°C 300°C 300°C 400°C 400°C
Fe-CuNi
Tip J, L 
300°C 400°C 400°C 400°C 500°C 600°C 600°C 700°C 700°C
NiCr-Ni
Tip K,N 
600°C 700°C 700°C 800°C 800°C 900°C 900°C 1000°C 1000°C
PtRh-Pt
Tip S, R 
--- 1300°C 1300°C --- --- --- --- --- ---
PtRh-PtRh
Tip B 
--- 1500°C 1500°C --- --- --- --- --- ---

Tablica 3. Maksimalne temperature aplikacije u °C kablova za temoparove sukladno normi DIN 43712

Materijal kućišta NiCr-čelik NiCr-slitina
ø u mm ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0 ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0
CuCuNi
Tip T, U
400°C 400°C 400°C 500°C 400°C 400°C 400°C 500°C
Fe-CuNi
Tip J, L 
500°C 800°C 800°C 800°C 700°C 900°C 900°C 900°C
NiCr-Ni
Tip K,N
500°C 800°C 800°C 800°C 800°C 1000°C 1100°C 1100°C
PtRh-Pt
Tip S, R
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---
PtRh-PtRh
Tip B
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---

Tablica 4. Maksimalne temperature aplikacije u °C temoparova u kućištima sukladno normi DIN 43712

Oplašteni senzori termoparova s termoparovima tipa R, S ili B se moraju biti korišteni u temperatura iznad 1000 °C samo vrlo kratko vrijeme, jer u rezultatu katalitičkog djelovanja platine u reduciranoj atmosferi dolazi do redukcije oksida metala (MgO) materijala od kojeg je proizvedena izolacija.

Platina reagira sa magnezijem i silicijem, što vodi do promjene termoelektičnog napona.