Tehničke informacije

Osnovna koncepcija

Mjerenje je uvijek neprecizno.    
Morate samo znati koliko je neprecizno.

Naši se proizvodi umjeravaju u vlastitom laboratoriju koji je razumije se organiziran u skladu sa standardima (DIN EN ISO/IEC 17025) i smjernicama nacionalnog akreditacijskog tijela Savezne Republike Njemačke (DAkkS). Naše kvalificirano osoblje educirano je za sve zahtjeve i obavlja umjeravanja prema zahtjevima kupca, točno i pravodobno.

Kalibracija senzora temperature se provodi taka kada na temelju normi ili zahtjeva pravnih propisa je neophodno osiguranje sukladnosti s međunarodnim propisima. Kvalitativne norme i sigurnosne norme sukladne DIN EN ISO 9000 zahtijevaju da sva sredstva za mjerenje i kontrolu neophodna za osiguranje odgovarajuće kvalitete budu kalibrirana što se tiče ispunjenja narodnih i međunarodnih normi temeljenih na jedinicama SI. Osim toga kalibracija može biti potrebne u situacijama kada je potrebno osiguranje manje tolerancije (veće preciznosti mjerenja) od one koja je potrebna po normi DIN EN 60751 ili radi kontrole dugoročnog funkcioniranje senzora temperature.

Kalibracija znači, da je neophodno određivanje dvaju odstupanja mjerenja na cijelom senzoru temperature ili mjernom lancu (senzor i transformator). Za vrijeme kalibracije se ne provodi nikakva promjena istraživanog materijala. U uređajima za mjerenje u vrijeme provođenja mjerenja se određuje razlika između temperature prikazivane uređajem za mjerenje i vrijednosti za referenciju. Ne provode se nikakve promjene u samom uređaju za mjerenje, napr. pomak točke koja se smatra točkom nula.

Kalibracija senzora temperature se vrši na dva načina: kalibracija u stalnim točkama mjerenja i kalibracija po komparativnoj metodi.

1. Kalibracija u stalnim mjernim točkama

Kalibracija u stalnim mjernim točkama se primjenjuje prije svega u normalnim otpornim termometrima tipa Pt sukladnim ITS 90 (Međunarodna ljestvica temperature od 1990. godine). Stalne točke mjerenja to su fazne točke najčišćih tvari (bod kristalizacije, otapanja i trostruki bod). Mjerenje temperature u stalnim bodovima za mjerenje se vrši u tekućini ili u vertikalnoj peći s više zona. Temperatura u stalnim točkama mjerenja može biti mjerena uz uporabu otvorenog ili zatvorenog rezervoara od stakla koji sadrži odgovarajući materijal (vodu ili metal) u najčišćoj formi >99,9999%. Mediji temperature stalnih bodova mjerenja i konstrukcije ćelija su opisani u normi IST 90.

Kalibracija u stalnim točkama mjerenja se vrši u temperaturama od 0,01oC (trostruki bod vode) i 921oC s preciznošću od 0,5mK do 5mK. Kalibracija u stalnim točkama mjerenja je vezana za velike zahtjeve što se tiče vremena i opreme zbog toga tog tipa kalibracija se provodi u državnim referentnim centrima i nekoliko kalibracijskih laboratorija DKD.

2. Kalibracija pomoću komparativne metode

Većina senzora temperature koji se primjenjuju u industriji se podvrgava kalibraciji po komparativnoj metodi. U odnosu na kalibraciju u stalnim točkama za mjerenje, kalibracija po komparativnoj metodi je mnogo jednostavnija u realizaciji. Za vrijeme kalibracije istraživani materijali se stavljaju u tekućinu ili kontrolnu peć zajedno s jednim ili dva obična termometra.

Tekućine korištene za kalibraciju obuhvaćaju sljedeće tvari: 

tekućina raspon temperature
Etanol od -100°C do 0°C
Voda 0°C do 99°C
Silikonsko ulje 50°C do  250°C
Mješavine soli 180°C do 630°C
Kositar 250°C do 630°C

Komparativna mjerenja u kontrolnoj peći je moguće provesti do temperature 1600°C. Istraživani referentni materijali se stavljaju u zonu s istom i stalnom temperaturom. Istraživani materijali se stavljaju u kontrolnu instalaciju na takav način da bi se eliminirala bilo kakva mogućnost pogreške koja proizlazi iz raspršivanja topline. Prije provođenja kalibracije, istraživani materijali se istražuju što se tiče funkcionalnih i izolacijskih osobina sukladno normi DIN EN 60751. Referentni mjerni uređaji su otporni termometri tipa Pt ili termoparovi koji su kalibrirani u državnom kontrolnom centru ili laboratoriju DKD. Poslije stabilizacije tekućine ili kontrolne peći istraživani materijali se podvrgavaju mjerenju uz usporedbu s referentnim termometrima. Rezultati kalibracije su potvrđivani odgovarajućim certifikatom kalibracije.