18-TKL

Малогабаритни и лабораторни термоелементи

Малогабаритните и лабораторни термоелементи (серия 18-TKL) се използват за температурни измервания в газообразни и течни среди в диапазона от 200°C до 1800°C.

 

Малогабаритните и лабораторни термоелементи се отличават от стандартното изпълнение със своите малки размери, ниско тегло и разнообразни възможности за процесно присъединяване. Те гарантират точно измерване дори в тесни монтажни пространства. Тези термоелементи притежават много късо време на реакция, обусловено от тяхната конструкция.

При малогабаритните и лабораторни термоелементи от благородни метали съществува опасността от „отравяне“ на термодвойката поради проникване в арматурата на вещества, напр. съдържащи се в димни газове. За да се избегне промяна на  термоелектрическите характеристики на термодвойката вследствие на това въздействие ние препоръчваме използването на защитните тръби от газонепропусклива керамика.

Използваните от ф-ма Günther GmbH. материали за малогабаритни и лабораторни термоелементи отговарят на стандарт DIN EN 60584.

Характеристики на най-често използваните типове керамики:

  Изм.единица Пореста керамика Порцелан Алуминиев оксид
Тип по DIN / C530 C610 C799
Издръжливост на температурни колебания / много добра

средно добра до добра

средно добра
Газопропускливост / пореста газонепро-пусклива газонепро-пусклива
Макс. температура при продължително изм-не (във въздух) °C 1650 1600 1850
Съдържание на Al2O3 % 73-75% 60 99,7
Обемно тегло g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
Издръжливост на огъване (3 точки) MPa 35 120 300
Е-модул GPa 60 110 370

Максимална температура на приложение на термоелементи Pt/Rh-Pt:

Тип Диаметър Макс.температура
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Примерни приложения за малки и лабораторни термоелементи: