05-TKT

Термоелементи с керамична външна защитна тръба

Правите термоелементи с керамична защитна тръба (серия 05-TKT) се използват основно за общи температурни измервания в газообразни среди до 1800°C.

 

При процесите на измерване и регулиране на високи температури е възможно да се появят високи изисквания относно корозия и абразия. Ето защо защитните арматури на тази датчици се изработват от висококачествена топлоустойчива техническа керамика. В повечето случаи металите не могат да отговорят на тези предизвикателства.

Наред със стандартно използваната в бранша оксидна керамика (чистота до 99,8%) ние предлагаме и неоксидна керамика и индивидуални решения с различни размери и материали. В повечето случаи те са налични на склад в GÜNTHER GmbH.

По желание термоелементите от тази продуктова група могат да се изработят с допълнителна вътрешна керамична тръба, което в повечето случаи води до значително повишаване на издръжливостта и общия живот на термоелемента.

Максималната температура на приложение зависи от начина на монтаж (хоризонтален или вертикален) и агресивността на измерваната среда.  

Термонапреженията и толерансите на нашите термоелементи отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1.

Характеристики на най-често използваните типове керамики:

  Изм.единица Пореста керамика Порцелан Алуминиев оксид
Тип по DIN / C530 C610 C799
Издръжливост на температурни колебания / много добра

средно добра до добра

средно добра
Газопропускливост / пореста газонепро-пусклива газонепро-пусклива
Макс. температура при продължително изм-не (във въздух) °C 1650 1600 1850
Съдържание на Al2O3 % 73-75% 60 99,7
Обемно тегло g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
Издръжливост на огъване (3 точки) MPa 35 120 300
Е-модул GPa 60 110 370

Максимална температура на приложение на термоелементи Pt/Rh-Pt:

Тип Диаметър Макс.температура
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Примерни приложения за термоелементи с керамична защитна тръба: