08-TMP

Термоелементи със защитна тръба от благороден метал

Правите термоелементи със защитна тръба от благороден метал (серия 08-TМР) се използват за измерване на температура в разтопено стъкло в стъкларската промишленост. Тук намират приложение защитни тръби от легирани благородни метали. За да се отговори на изискванията за издръжливост в екстремни условия при производството на тези термоелементи се използват висококачествени материали.

 

За да се гарантира къс срок на доставка ние поддържаме на склад защитни гилзи с разнообразни размери и от различни видове легирана платина. 

Наред със защитни гилзи от сплави с други метали като напр. иридий или родий се предлагат и такива от дисперсионно закалена платина и керамични тръби с платинено покритие.  

В зависимост от приложението се предлагат единични, двойни или тройни термоелементи. GÜNTHER GmbH. предлага и различни изпълнения по задание на клиента на барбутиращи тръби и сонди за ниво на стъклената маса.

Термонапреженията и толерансите отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1 за термоелементи тип S и R и клас 2 за термоелементи тип В.

Максимална температура на приложение на термоелементи Pt/Rh-Pt:

Тип Диаметър Макс.температура
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Примерни приложения за термоелементи със защитна тръба от благородни метали:

GÜNTHER GmbH доставя термоелементи повече то 40 години за следните области на стъкларската промишленост:

  • Производство на стъклени съдове
  • Производство на стъклени влакна
  • Производство на плоско съткло
  • Производство на стъклена вата
  • Производство на домакинско стъкло
  • Производство на специално стъкло
  • Производство на медицинско стъкло