50-WMS

Термосъпротивления с метална защитна тръба и стандартна вложка

Правите термосъпротивления с метална защитна тръба (серия 50-WMS) се използват за общи температурни измервания в течни, газообразни или пастообразни среди до 600°C, а в изключителни случаи и до 800°C. Типични области на приложение са климатична и хладилна техника, отоплителни съоръжения и апарати, пещи, химическа промишленост.

 

50-WMS 52-WOS 53-WHD 54-WFL 55-WES

Защитните арматури от тази продуктова група включват метални надлъжно заварени или безшевни тръби. В зависимост от приложението при GÜNTHER GmbH. можете да намерите на склад над 40 разнообразни, в голямата си част висококачествени легирани материали с различни размери.

Върховете на защитните тръби се оформят или чрез термично формоване или чрез заваряване на отделно дъно. С цел намаляване на времето на реакция могат да се използват и скосени защитни тръби.

Предлагат се всички познати градуировки термосъпротивления по международните стандарти, подвижни процесни присъединявания (напр. подвижни фланци и резби), както и присъединителни глави.

Избраният материал на термосъпротивлението, респ. на защитната тръба определят и максималната температура на приложение на датчика. 

Най-общо мантелните термосъпротивления, в зависимост от схемата на свързване (дву-, три или четирипроводна, която пък зависи от постигането на желаната точност и дължината на присъединителния проводник) се състоят от 2, 4 или 6 медни проводника, обвити в тънка метална обвивка (мантел), най-често от неръждаема стома. Вътрешните проводници са пресовани здраво и изолирани в керамичен прах. Съпротивителният сензор е закрепен за проводниците на върха на датчика. 

Във вложката серийно е вграден температурен сензор Pt 100 по DIN EN 60751. Възможни са също изпълнения с Pt 500 или Pt 1000. Вложката е изолирана от външната среда. За специални приложения (точност, дълготрайност и др.) препоръчваме използването на термосъпротивления с подобрен толеранс.

Градуировките и толерансите на нашите термосъпротивления отговарят на стандарт DIN EN 60751.

Благодарение на своята конструкция мантелните термосъпротивления предлагат редица предимства в сравнение с конвенционалните:

  • малки размери при макс. гъвкавост за температурни измервания на труднодостъпни места (диаметър 1,5 - 6,0 мм).
  • късо време на реакция – за точно измерване и температурни колебания
  • оптимална защита на сензора чрез изолирана конструкция

Примерни приложения за термосъпротивления с метална защитна тръба:

Нашите термосъпротивления са налични и във взривозащитен вариант по АТЕХ. Повече информация за взривозащитените температурни датчици ...