15-TKM

Термоелементи с керамична защитна тръба и мантелна вложка

Правите термоелементи с керамична защитна тръба и мантелна вложка (серия 15-TКМ)  се използват за общи температурни измервания до 1200°C основно в газообразни среди.

 

При датчиците от тази серия намират приложение главно термоелементи от неблагородни метали. От една страна тук се използват предимствата на мантелната вложка, а от друга тези на техническата керамика.

Мантелните вложки, за разлика от стандартните вложки с керамични изолиращи тръбички, са лесно сменяеми, устойчиви на големи температурни колебания, вибро- и удароустойчиви. Компактната конструкция на тези вложки осигурява и достатъчно свободно място в защитната тръба, което дава възможност за вграждането на допълнителен еталонен термоелемент, напр. при извършване на проверка и калибриране на място.

При процесите на измерване и регулиране на високи температури е възможно да се появят високи изисквания относно корозия и абразия. В повечето случаи металните защитни тръби не могат да отговорят на тези предизвикателства.

В тези случаи датчиците с арматура от висококачествена топлоустойчива техническа керамика дават възможност за многократно по-голяма издръжливост.

Термонапреженията и толерансите на нашите термоелементи и мантелни вложки отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1.

Характеристики на най-често използваните типове керамики :

  Изм.единица Пореста керамика Порцелан Алуминиев оксид
Тип по DIN / C530 C610 C799
Издръжливост на температурни колебания / много добра

средно добра до добра

средно добра
Газопропускливост / пореста газонепро-пусклива газонепро-пусклива
Макс. температура при продължително изм-не (във въздух) °C 1650 1600 1850
Съдържание на Al2O3 % 73-75% 60 99,7
Обемно тегло g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
Издръжливост на огъване (3 точки) MPa 35 120 300
Е-модул GPa 60 110 370

Максимална температура на приложение на термоелементи Pt/Rh-Pt:

Тип Диаметър Макс.температура
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Примерни приложения за термоелементи с керамична защитна тръба и мантелна вложка: