52-WOS

Мантелни термосъпротивления без защитна арматура

Мантелните термосъпротивления без защитна арматура (серия 52-WOS) се използват за общи температурни измервания до 600°C, а в изключителни случаи и до 800°C. Те са подходящи за температурни измервания на повърхности, както и в течни и газообразни среди.

 

50-WMS 52-WOS 53-WHD 54-WFL 55-WES

Най-общо мантелните термосъпротивления, в зависимост от схемата на свързване (дву-, три или четирипроводна, която пък зависи от постигането на желаната точност и дължината на присъединителния проводник) се състоят от 2, 4 или 6 медни проводника, обвити в тънка метална обвивка (мантел), най-често от неръждаема стома. Вътрешните проводници са пресовани здраво и изолирани в керамичен прах. Съпротивителният сензор е закрепен за проводниците на върха на датчика.

Благодарение на своята конструкция мантелните термосъпротивления предлагат редица предимства:

  • малки размери при макс. гъвкавост за температурни измервания на труднодостъпни места (диаметър 1,5 - 6,0 мм).
  • късо време на реакция – за точно измерване и температурни колебания
  • оптимална защита на сензора чрез изолирана конструкция
  • висока издръжливост и стабилност (при продължително приложение от 1000 часа при температура 500°C сензорите показват промяна на съпротивлението от едва 0,02%)
  • издръжливост на високи механични натоварвания
  • по-стабилна електрическа изолация в сравнение с датчици с керамична изолация
  • затворената изолирана конструкция позволява приложение и без допълнителна защитна тръба

Примерни приложения за мантелни термосъпротивления без защитна арматура:

Производствени възможности: 

Ние доставяме всички наложени на пазара изпълнения и диаметри мантелни термосъпротивления с щекери, глави, свързващи проводници, със или без специални контакти, както и всякакви аксесоари и закрепвания/присъединявания. 

Нашите термосъпротивления са налични и във взривозащитен вариант по АТЕХ. Повече информация за взривозащитените температурни датчици ...