20-TOM

Мантелни термоелементи без защитна арматура

Минералноизолираните мантелни термоелементи без защитна арматура (серия 20-TOM) се използват в почти всички промишлени области за температурни измервания до 1100°C, а с мантел от платина-родий и до 1300°C.

 

Най-общо мантелните термоелементи се състоят от терморамена, които са изолирани с висококачествен прахообразен магнезиев оксид и външна обвивка (мантел) от топлоустойчива стомана или никелова сплав (напр. Inconel 600®). 

Мантелните термоелементи се предлагат като единични, двойни или тройни. Външният диаметър варира между 0,25 мм и 8,0 мм.  

Благодарение на своята конструкция мантелните термоелементи предлагат значителни предимства в сравнение със стандартното изпълнение:

  • малки размери за температурни измервания на труднодостъпни места (възможни са всякакви дължини)
  • кратко време на реакция за точно измерване на температурни колебания
  • виброустойчивост и висока издръжливост на налягане
  • оптимална защита на рамената от корозия, оксидация, механична повреда и химически въздействия
  • по-стабилна електрическа изолация в сравнение терморамената с керамични изолиращи тръбички
  • лесен монтаж

Производствени възможности: 

Ние доставяме всички наложени на пазара изпълнения и диаметри мантелни термоелементи с термосвободни щекери, глави, компенсационни проводници, както и всякакви аксесоари и закрепвания/присъединявания..

За специални изисквания и стандарти (като напр. AMS, CQi-9 и т.н.) ние доставяме мантелни термоелементи с подобрен толеранс, често наричан „толеранс по-добър от клас 1”.

Термонапреженията и толерансите на мантелните термоелементи отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1.

Примерни приложения за мантелни термоелементи без защитна арматура: