Нашата лаборатория за калибриране, акредитирана от DakkS

През април 2014г. лабораторията за изпитания на GÜNTHER, съществуваща повече от 20 години, бе акредитирана от Немската служба по акредитиране DAkkS (бившата DKD).

В тази лаборатория ние извършваме сертифицирани по DAkkS калибрирания в температурния диапазон между -40°C и +1300°C. В състояние сме да издаваме калибровъчни свидетелства дори за диапазона от -80°C до +1550°C.

Оттук можете да заредите наш калибровъчен сертификат по DakkS в PDF-формат:

Днес сме в състояние да извършваме калибриране на термоелементи и термосъпротивления по изискванията на DAkkS в следните посочени температурни диапазони:

 

Измервана величина / Предмет на калибриране Диапазон на измерване / Отрязък от диапазона Условия на измерване / Метод Най-малка неопределеност на измерването Забележки

Термосъпротивления 

-20°C to 100°C

В термостатни вани, напълнени с течност
DAkkS-DKD-R-1:2010

0,1 K Сравнение с нормирано термосъпротивление
-80°C to -40°C В блок-калибратор
DAkkS-DKD-R-1:2010
0,15 K
>-40°C to 400°C 0,10 K
>400°C to 600°C  0,15 K
Термоелементи с благородни метали  -20°C to 100°C В термостатни вани, напълнени с течност
DAkkS-DKD-R-3:2010
0,6 K Сравнение с нормирано термосъпротивление
-40°C to 100°C В блок-калибратор
DAkkS-DKD-R-3:2010
0,5 K
>100°C to 600°C 0,4 K
>600°C to 900°C В тръбна пещ 
DAkkS-DKD-R-3:2010
1,2 K Сравнение с нормиран термоелемент 
>900°C to 1300°C 1,4 K
Термоелементи без благородни метали  -20°C to 100°C В термостатни вани, напълнени с течност
DAkkS-DKD-R-3:2010
0,5 K Сравнение с нормирано термосъпротивление 
-40°C to 600°C В блок-калибратор
DAkkS-DKD-R-3:2010
0,5 K
 >600°C to 900°C В тръбна пещ 
DAkkS-DKD-R-3:2010
1,2 K Сравнение с нормиран термоелемент 
>900°C to 1300°C 1,4 K