14-TES

Термоелементи с резбово присъединяване

Термоелементите на резба (серия 14-TES) се използват за измервания в течни, газообразни или пастообразни среди с ниски налягания, в зависимост от характеристиките на използвания метал за джоба и средата на измерване за температури до 1200°C.

 

Твърдо завареният за защитната тръба резбови щуцер гарантира стабилно процесно присъединяване. В зависимост от конкретното приложение резбата се разполага или директно под главата или на разстояние от нея, напр. 100 мм. В повечето случаи защитната арматура се изработва от безшевна търба от неръждаема тръба със заварено дъно.

По желание датчиците от тази серия могат да се произведат с допълнителна вътрешна керамична тръба, което в много случаи води до значително повишаване на издръжливостта и електрическата изолация на термоелементите.

Примерни приложения за термоелементи на резба: