30-WTE

Úhlové termoelektrické snímače teploty se šroubovým kolenem

Úhlové termoelektrické teploměry se závitovou spojkou (30-WTE) najdou své uplatnění při měření teploty v roztavených materiálech a solných lázních.

 

 

 

Úhel ohybu Termoelektrického teploměru zajišťuje připojovací hlavici polohu na bezpečném místě, nikoliv přímo nad měřenou oblastí, kde by hlavice byla vystavena působením vysokých teplot a agresivním výparům.

Úhlové termoelektrické teploměry se závitovou spojkou nabízejí v porovnání s Úhlovými termoelektrickými teploměry s jednotnou ochrannou trubkou tu výhodu, že trubka ponořená do média je vyměnitelná. Zatímco montážní trubka, která je méně vystavená působení média, může být vyrobena z cenově dostupnějších materiálů.

Na přání mohou být snímače teploty dovybaveny dodatečnými keramickými vnitřními trubkami, zaručující zlepšení elektrické izolace a zvýšení stability, výsledkem čeho je delší životnost termočlánku.

Alternativa pro zabudované termočlánky, snižující možnost poškození, jsou Termoelektrické teploměry s plášťovou měřící vložkou, které mají mnoho výhod:

  • Optimální ochrana vnitřních termočlánkových vodičů před korozí, oxidací, mechanickým poškozením a chemickým znečištěním, díky kompaktní konstrukci vnějšího pláště.
  • Stabilnější elektrická izolace, než je to v případě termočlánků s keramickou izolací.

Pro zajištění řádného fungování našich snímačů po dlouhou dobu, musejí být materiály krytů a snímačů voleny velmi uvážlivě se zohledněním budoucích podmínek aplikace. 

Termoelektrické napětí a třídy přesnosti měření našich termočlánků a plášťových měřících vložek odpovídají standardům dle DIN EN 60584 třída 1. Termočlánky a plášťové měřící vložky typu L odpovídají standardům dle DIN 437 10.

Ochranné materiály doporučované pro tavení v solné lázni

Tavba Maximálníprovozní teplota Materiál
Nitridy 600°C Titan NT
Sanytrové a chloridovélázně a lázně obsahujícíkyanid, nádrže pro žíhání,kalení a vytvrzování 1000°C
 
1300°C 
Čisté železo1.4821 

 

 Ochranné materiály doporučované pro tavení kovů

Tavba Maximálníprovozní teplota Materiál
Hliník 700°C SiNSiC 
MagnéziumSlitiny hliníku/magnézia 700°C Čisté železoSiN 
 Olovo 600°C SiN
Zinek 600°C Čisté železoOcelSiN 
Měď 1200°C 1.4762Grafit
Mosaz 900°C 1.4762GrafitSiN

 

Příklady použití úhlové termoelektrické teploměry se závitovou spojkou: