Technické informace

7. Odchylky

Odchylky odporů se dělí dle DIN EN 60751 do dvou tolerančních tříd:

  třída A třída B
max. odchylka při 0°C (+/-) 0,15°C 0,3°C
max. odchylka při 200°C (+/-) 0,55°C 1,3°C
max. odchylka při 400°C (+/-) 0,95°C 2,3°C
max. odchylka při 600°C (+/-) 1,35°C 3,3°C

Tab.: Přípustné odchylky platinových měřících odporů dle DIN EN 60751

Zobr.: max. přípustné odchylky

Zobr.: max. přípustné odchylky

Odchylky stanovené v DIN EN 60751 musí být zachovány v celém rozsahu teploty uvedeném v normě.

Pokud se výrobce a provozovatel domluví na jiné odchylce, např. 1/3 DIN (odpor s max. třetinou přípustné odchylky dle DIN), musí být při objednávce uveden teplotní rozsah místa použití.