Informații tehnice

7. Abaterea limită

Toleranțele preciziei de măsură a terorezistențelor au fost stabilite în norma DIN EN 60751 împărțite în două clase:

  Clasa A Clasa B
Abaterea limită maximă la 0°C (+/-) 0,15°C 0,3°C
Abaterea limită maximă la 200°C (+/-) 0,55°C 1,3°C
Abaterea limită maximă la 400°C (+/-) 0,95°C 2,3°C
Abaterea limită maximă la 600°C (+/-) 1,35°C 3,3°C

Tab. 1. Abaterile limită permise ale termorezistențelor de platină conform DIN EN 60751

Fig. 6. Abaterea limită permisă maximă

Fig. 6. Abaterea limită permisă maximă

Precizia măsurătorii definită în norma DIN EN 60751 trebuie păstrată în domeniul complet al temperaturilor indicat în normă.

În cazul preciziei de măsură, care se stabilește între producător și beneficiar, se folosește de ex. 1/3 DIN (respectiv rezistori care se caracterizează printr-o precizie de măsură având valoare unei treimi din norma indicată în DIN) – domeniul temperaturilor mediului în care senzorul va funcționa trebuie menționat în comandă.